"Enter"a basıp içeriğe geçin

Mezar Taşı Kültürü

Bu adet eski Türk ve Orta Asya kültürlerinden kalmadır.Arap islam ülkelerinde mezar taşına rastlanmaz.Mezarlara taş dikilmesi ve onun adeta bir görsel sanat haline gelmesi islam coğrafyasında sadece Anadolu’da vardır. Arap İslam ülkelerinde yoktur.

Eski Türkler ölen kişioğlunun mezarına sevdiği eşyaları , atını , eyerini , yatağını , içkisini vs. Korlarmış bu gelenek bugün bile yaşıyor.Tahtacı Türkmenlerde günümüzde bile vefat eden kişioğlu yatağı , yorganı ile defnedilir.

Sevdiğini kabul ettikleri bazı eşyalarla birlikte mezara konur.Örneğin ;Edremit Tahtakuşlar Köy’ünde mezartaşının yanına ölen kişi seviyorsa şişe ile içki , meze vs. KonurMezarlar çok temiz ve bakımlı tutulur. Mezarlar süslenir , çiçeklenir.Gelin ve Kız mezarları tel , duvak ile süslenir.Ölüme inanılmadığı için ölüm kelimesi kullanılmaz. Ölen kişi için Acun değişti , Göçtü , Uçmağa vardı terimleri kullanılır.. Maddî kültür: Yeme, içme, yaşama, geçimini sağlama her türlü araç-gereç, giyim şekilleri…

Manevî kültür: İnançlar, gelenekler, düşünce biçimleri, duyguları, ahlâk anlayışları… Kültürde maddî ve manevî unsurlar birbirine tesir ettiği gibi coğrafi şartlar da tesir eder. Kültür, bir milletin kimliğidir..!

Soma’daki madenci mezarlarına konan testilerle, Tahtacı Türkmen Alevîlerin kabirlerine konan testiler arasında bağ kurulabilir mi..?

Bir milletin kültürü yöreye göre değişebilir ama tesir muhakkaktır.. Barlıbay Turdubek Kökey

Eski Türk mezar taşlarında, balballarda ve yazılı kitâbelerde sıkça rastlanan “Ay Yıldız”.

mezar

Türk’lerin çok eski zamanlarda Ay Yıldızı kendilerine ait bir simge olarak kullandıklarını göstermektedr Ay-Yıldız İslami bir simge değildir.

Mezar taşları ölen kişilerin ruhlarına edilen dua ve dileklerin Tanrıya ulaşmasında aracılık eder.Bu inanç inancından gelmektedir.Arap dünyasında mezar taşı yoktur.Ölünün toprakla bütünleşmesi ve zaman içinde kaybolması istenir.Kutsanması günahtır.Mezarlara taş dikilmesi ve bu taşın sanat eseri hâline getirilecek kadar süslenmesi İslam coğrafyasında sadece Anadolu’da görülmektedir.

İlk Yorum Sizden Gelsin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir