"Enter"a basıp içeriğe geçin

Özburun Yazılar

Manas Destanı

Manas, Semetey, Seytek, Alımsarık ve Kulunsarık olmak üzere beş daireden oluşan Manas Destanı, 400.000 mısralık bir eserdir. Bu rakam ise destan kültüründe henüz aşılamayan bir irtifa noktasıdır, ki Firdevsi’nin Şehnamesi’nden, Homeros’un İliada’sından on altı kez daha büyük bir rakamdır.

Yorum Bırak

Kımız Nedir?

Kımız Nedir?
Kısrak sütünden yapılır. Kımız besin olarak da, içecek olarak da Türk‘e atadan kalmış bir ilaçtır. Bir ilaçtır; çünkü bir çok derde iyi gelmektedir. Kazak kimyacısı Aydar Akınoğlu’nun deyişiyle kımızın yararlarını ve niteliklerini “birkaç makale yada kitapta anlatmak kolay değildir”. Kımızın kullanımı hakkındaki bilgiler çok eskilere, Hun Türklerine değin dayanır. Tarihi kayıtlara göre Asya Büyük Hun Devleti çağında Türkler kımız içerlerdi.

Yorum Bırak

Yada Taşı

Çok eski devirlerden kalan yaygın bir inanca göre: “Türklerin atalarına göklerden gelen büyülü bir taş armağan edilmiştir. Bu taş her devirde Türk Kamlarının ve büyük Türk komutanlarının ellerinde bulunmuştur.” (1) Ve yine bu inanca göre günümüzde hâlâ bu taşın önde gelen Kamların ellerinde bulundukları iddia edilmektedir.

Bu anlatılanların sadece bir inançtan ya da söylentilerden ibaret olmadığını binlerce yıl öncesine ait eski Çin Tarihi Kayıtları da teyit etmektedir.

Yorum Bırak